Black sesame (黒ゴマ) - Mè đen

https://file.hstatic.net/1000344972/collection/104900629_1191673481180518_2349272429901164201_n_47644f3247474770ab622a5fc98f76e4.jpg

Sữa mè đen dinh dưỡng đen tóc, đẹp da, giảm cân