Food


39,000₫ 31,000₫

Bánh xếp nhân thịt

62,000₫ 50,000₫

Cơm Thịt Xông Khói

47,000₫ 38,000₫

Mỳ ý