Matcha Latte

https://file.hstatic.net/1000344972/collection/main1_50994e9f66bb49e69e07dc76c0191628.jpg

Matcha pha sữa và đường kết hợp hòa quyện cùng topping: kem, đậu đỏ, shiratama, katen,...

62,000₫ 47,000₫

Matcha Chiato

63,000₫ 47,000₫

Matcha Flan

55,000₫ 41,000₫

Matcha Latte

60,000₫ 45,000₫

Matcha Latte Katen

62,000₫ 47,000₫

Matcha Latte Red Bean

65,000₫ 49,000₫

Matcha Latte Shiratama

65,000₫ 49,000₫

Matcha Latte Whipping Cream