Trà trái cây

https://file.hstatic.net/1000344972/collection/56862195_2453469931329878_7360198464887586816_n_1dbccdecba5b44e18ba9f6fe6a8357a8.jpg
55,000₫ 44,000₫

Apricot Tea (trà mơ)

55,000₫ 44,000₫

Orange Tea

59,000₫ 47,000₫

Trà đào

59,000₫ 47,000₫

Trà vải