Matcha chiato (Mã: M30)
Giá: 65.000

Matcha latte (Mã: M2)
Giá: 52.000

Matcha flan (Mã: MF)
Giá: 63.000

Matcha Latte Katen (Mã: M5)
Giá: 57.000

Matcha Latte Ice Cream Chiato (Mã: M300)
Giá: 72.000

Matcha latte bubble (Mã: M9)
Giá: 63.000

Matcha Latte Gelato Cream (Mã: M11)
Giá: 67.000

Matcha khúc bạch kem gelato (Mã: M16)
Giá: 71.000

Matcha latte thượng hạn chuẩn vị Nhật thơm ngon mát lạnh chinh phục bất cứ ai

MATCHA LATTE

DANH MỤC SẢN PHẨM

Houji latte (Mã: A2)
Giá: 57.000

Houji Chiato Ice Cream (Mã: A300)
Giá: 72.000

Houjicha đá xay (Mã: B6)
Giá: 74.000

Houji Latte Gelato (Mã: A11)
Giá: 67.000

Houji Latte Shiratama (Mã: A6)
Giá: 64.000

Houji latte katen (Mã: A5)
Giá: 59.000

Houjicha vị trà rang truyền thống thơm ngọt mát lạnh sảng khoái

HOUJICHA LATTE

Houji chiato (Mã: A30)
Giá: 65.000

Houji latte shiratama Gelato (Mã: A15)
Giá: 72.000