Matcha CHEESE

Giá ban đầu
51,000₫
Giảm giá

So sánh 68,000₫

Share Social:

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Matcha chesse là matcha latte hòa quyện với sữa tươi, dùng kèm với cheese foam