Matcha Latte Katen

Giá ban đầu
45,000₫
Giảm giá

So sánh 60,000₫

Share Social:

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Matcha latte katen là matcha hòa quyện với sữa tươi dùng kèm với thạch matcha.