Products

59,000₫ 44,000₫

Trà đào

59,000₫ 44,000₫

Trà vải

49,000₫ 37,000₫

Trà chanh

59,000₫ 44,000₫

Trà cam

57,000₫ 43,000₫

Matcha Latte Katen

49,000₫ 37,000₫

Panacotta blueberry

49,000₫ 37,000₫

Panacotta Matcha

55,000₫ 41,000₫

Apricot Tea (trà mơ)