Sản phẩm bán chạy

52,000₫ 42,000₫

Mỳ ý sốt bò bằm

66,000₫ 53,000₫

Cơm Thịt Xông Khói

62,000₫ 50,000₫

Matcha latte white bubble

57,000₫ 46,000₫

Matcha Latte Katen

65,000₫ 52,000₫

Matcha Latte Gelato Cream

62,000₫ 50,000₫

Matcha Latte Whipping Cream

59,000₫ 47,000₫

Matcha Latte Red Bean

62,000₫ 50,000₫

Matcha Latte Shiratama

60,000₫ 48,000₫

Matcha latte flan