Sản phẩm bán chạy

39,000₫ 31,000₫

Bánh xếp nhân thịt

47,000₫ 38,000₫

Mỳ ý

62,000₫ 50,000₫

Cơm Thịt Xông Khói

62,000₫ 50,000₫

Matcha latte white bubble

57,000₫ 46,000₫

Matcha Latte Katen

65,000₫ 52,000₫

Matcha Latte Gelato Cream

62,000₫ 50,000₫

Matcha Latte Whipping Cream

59,000₫ 47,000₫

Matcha Latte Red Bean

62,000₫ 50,000₫

Matcha Latte Shiratama