Topping thêm


10,000₫

Đậu đỏ

10,000₫

Kanten

10,000₫

Shiratama

10,000₫

Trân châu