Matcha nguyên chất (Không đường - không sữa)

https://file.hstatic.net/1000344972/collection/44184044_23843091888760504_6740951703647944704_n_2056bfe2324849c787fdc78dbc88b912.png

Matcha nguyên chất không đường không sữa tốt cho sức khỏe